D . i z a j n .com

Tribute to etogde.com

Mrzi me da kopam stari logo (iz davne 2000. godine). Maskota i deo loga je bio jedan simpatični puž. Ovo je samo "Tribute" starom logou u 5-to minutnoj dosadi. 

Oznake: tribute, video