D . i z a j n .com

Prebacivanje sajta u CMS - Zvezda Helios

Zvezda Helios je bio na samo jednom jeziku urađen u statičkim (html) stranicama. Zahtev je bio da se sajt prevede na još dva jezika i da se prebaci na dinamičke stranice kako bi njegovo održavanje bilo lakše i brže. Dizajn je morao ostati isti - sve je uspešno realizovano na obostrano zadovoljstvo. 

zvezda helios v

http://www.zvezda-helios.rs

Oznake: portfolio, sajt, ažuriranje, izrada sajta