D . i z a j n .com

Akcijski flajer za frizerski salon

Dizajn i priprema za štampu flajera za frizerski salon "Studio Kristof".

Izabrali smo i kupili jednu stock fotografiju za naslovnu stranicu. Mapu smo iskoristili sa stargo flajera :)

Prvi flajer koji je rađen je više bio informativnog karaktera dok je ovaj privlačio pažjnu akcijom i pupustima koji su trajali celog meseca. Ovo je jedan od najprostijih i najsigurnijih načina se privuče pažnja ljudi u bližoj i široj okolini vaše firme. 

Oznake: portfolio, stock photography, flajer, priprema za štampu